Az ECstore áruház szerződési feltételei

 

ECstore – Jakub Měkota
székhelye: Tř. T. G. Masaryka 43, 473 01 Nový Bor, Csehország
Cg.: 87983656
Köz. adószám: CZ8608252543
termékek internetes kereskedelmi értékesítése a www.ECstore.hu webcímen található online áruházon keresztül

 

 

1.        BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1.      Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „szerződési feltételek”) az ECstore.hu webáruházban történő vásárlásokra érvényesek. A webáruház üzemeltetője Jakub Měkota, székhelye: Tř. T. G. Masaryka 43, 473 01 Nový Bor, Csehország Cg.: 87983656, Köz. adószám: CZ8608252543, (a továbbiakban: „eladó”). Az általános szerződési feltételek a Cseh Köztársaság 89/2012 Sb. számú - Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: „Polgári törvénykönyv”) 1751. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint szabályozzák az eladó online áruháza közvetítésével az eladó és más természetes személy (a továbbiakban „vásárló”) között megkötött adásvételi szerződéssel (a továbbiakban: „adásvételi szerződés”) kapcsolatban vagy annak alapján létrejövő szerződéses felek kölcsönös jogait és kötelességeit. Az internetes áruházat az eladó a www.ECstore.hu internet címen elhelyezett webhelyen (a továbbiakban „weboldal”) üzemelteti, mégpedig weboldal-interfészen keresztül (a továbbiakban: „webáruház felület”).

1.2.      Jelen szerződési feltételek nem vonatkoznak azon esetekre, ha az eladótól árut beszerezni kívánó személy jogi személy, vagy olyan személy, aki az áru megrendelésekor szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

1.3.      Jelen szerződési feltételektől eltérő rendelkezések az adásvételi szerződésben rögzíthetők. Az adásvételi szerződésben rögzített eltérő rendelkezések elsőbbséget élveznek a szerződési feltételekkel szemben.

1.4.      A szerződési feltételek az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az általános szerződési feltételek cseh nyelven készülnek. Az adásvételi szerződés cseh nyelven köthető meg.

1.5.      A szerződési feltételek tartalmát az eladó módosíthatja vagy kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a korábbi szerződési feltételek hatályossága alatt létrejött jogokat és kötelezettségeket.

2.       FELHASZNÁLÓI FIÓK

2.1.      A vásárló a weboldalon megvalósított regisztráció alapján szerez hozzáférést felhasználói interfészéhez. Saját felhasználói interfészén (a továbbiakban „felhasználói fiók”) a vásárló rendeléseket hozhat létre. Amennyiben ezt a webáruház felülete lehetővé teszi, a vásárló regisztráció nélkül, közvetlenül a webáruház felületén is létrehozhat rendeléseket.

2.2.      A weboldalon történő regisztrációkor és az áru megrendelésekor a vásárló köteles pontos és a valóságnak megfelelő adatokat megadni. A felhasználói fiókban feltüntetett adatok bármelyikének megváltozásakor a vásárló köteles azokat frissíteni. Az eladó a vásárló által a felhasználói fiókban és az áru megrendelésekor megadott adatokat valósaknak tekinti.

2.3.      A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vásárló titoktartási kötelezettséget vállal a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkra vonatkozólag.

2.4.      A vásárló nem jogosult lehetővé tenni felhasználói fiókja használatát harmadik személyeknek.

2.5.      Az eladó törölheti a vásárló felhasználói fiókját, különösen akkor, ha a vásárló a felhasználói fiókot 6 hónapnál hosszabb ideig nem használja, vagy akkor, ha a vásárló az adásvételi szerződésből (beleértve a szerződési feltételeket is) eredő kötelességeit megsérti.

2.6.      A vásárló tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem mindig folyamatosan hozzáférhető, főleg az eladó hardware és software eszközeinek szükséges karbantartásakor, esetlegesen harmadik személy hardware és software eszközeinek szükséges karbantartásakor.

3.       AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1.      A webáruház felületén elhelyezett összes termékek bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles megkötni az ezzel az áruval kapcsolatos adásvételi szerződést. A Polgári Törvénykönyv 1732. § (2) bekezdése nem alkalmazandó.

3.2.      A webáruház felülete termékinformációkat tartalmaz, beleértve az egyes termékek árát és az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket, amennyiben azt az áru természetéből adódóan nem lehet rendes postai úton visszaküldeni. A feltüntetett árak tartalmazzák a hozzáadottérték-adót és az összes kapcsolódó illetéket. A termékek árai addig érvényesek, amíg a webáruház felületén megjelenítésre kerülnek.  Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó jogát, hogy egyéni megállapodás alapján rögzített feltételekkel kössön adásvételi szerződést.

3.3.      A weboldal felülete tartalmazza az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is. A weboldal felületén megjelenő, az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségek kizárólag a Csehország területén történő teljesítésekre vonatkoznak.

3.4.      Az áru megrendeléséhez a vásárló kitölti a webáruház felületén található rendelési űrlapot. A rendelési űrlap a többi közt az alábbi információkat tartalmazza:

3.4.1. a megrendelt árut (a megrendelt árut a vásárló a webáruház felületén található elektronikus bevásárlókosárba „teszi”),

3.4.2. az áru vételárának fizetési módját, a megrendelt áru igényelt szállítási módjával kapcsolatos adatokat, valamint

3.4.3. az áru szállítási díjával kapcsolatos információkat (a továbbiakban együttesen „rendelés”).

3.5.      A rendelés eladónak történő elküldése előtt a vásárlónak lehetősége nyílik az általa megadott adatok ellenőrzésére és módosítására, beleértve a rendelés kitöltésekor elkövetett hibák megállapításának és kijavításának lehetőségét is. A vásárló a rendelést a „rendelés véglegesítése” gombra kattintva adja le az eladónak. A rendelésben rögzített adatokat a vásárló helyesnek minősíti. Az eladó a rendelés átvevését követően a vásárló által a felhasználói fiókban vagy a rendelésben megadott e-mail címre (a továbbiakban: „a vásárló e-mail címe”) elküldött elektronikus üzenetben haladéktalanul visszaigazolja azt.

3.6.      Az eladó a rendelés jellegétől függően (az áru mennyisége, vételár összege, várható szállítási díj) minden esetben jogosult felkérni a vásárlót a rendelés ismételt megerősítésére (például írásban vagy telefonon keresztül).

3.7.      Az eladó és a vásárló közti szerződéses viszony a rendelés visszaigazolásának kézbesítésével (elfogadásával) jön létre, amelyet az eladó elektronikus úton küld el a vásárló e-mail címére.

3.8.      A vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az adásvételi szerződés megkötéséhez a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközöket használják. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközök használatából eredő költségek (internetcsatlakozás, telefonköltségek) a vásárlót terhelik, miközben ezek a költségek nem térnek el az alapdíjaktól.

4.       VÉTELÁR ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1.      Az áru vételárát és az áru adásvételi szerződés alapján történő szállításával kapcsolatos esetleges költségeket a vásárló az alábbi módokon fizetheti ki az eladónak:

 

 készpénzben az eladó telephelyén, cím: Tř. T. G. Masaryka 43, 473 01 Nový Bor, Csehország;
 utánvéttel a vásárló által a rendelésben megadott helyen;
 készpénzmentesen, banki utalással az eladó bankszámlájára – IBAN CZ9120100000002701965752, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, a számlakibocsátó intézmény a Fio banka, a.s. (a továbbiakban az „eladó bankszámlája”);
 készpénzmentesen a GoPay online fizetési szolgáltatással;
 

4.2.      A vásárló köteles a vételárral együtt kifizetni az eladónak az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos szerződéses költségeket is. Eltérő rendelkezés hiányában a vételár alatt az áru szállításával kapcsolatos költségek is értendők.

4.3.      Az eladó nem igényel a vásárlótól előleget vagy más hasonló kifizetést. Ez a rendelkezés nem érinti a szerződési feltételek 4.6. cikkének a vételár előzetes kifizetésének kötelezettségéről szóló rendelkezését.

4.4.      Készpénzes vagy utánvétes fizetés esetén a vételár kifizetése az áru átvevésekor teljesítendő. Készpénzmentes fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 14 napon belül teljesítendő.

4.5.      Készpénzmentes fizetés esetén a vásárló az áru kifizetésekor köteles feltüntetni a fizetés egyedi hivatkozási számát. A vásárló vételárfizetési kötelezettsége azon a napon minősül teljesítettnek, amely napon a megfelelő összeg az eladó bankszámláján jóváírásra kerül.

4.6.      Az eladó jogosult igényelni - különösen abban az esetben, ha a vásárló részéről nem történik meg a rendelés utólagos megerősítése (3.6. cikk) - a teljes vételár kifizetését még az áru vásárlónak történő kiküldése előtt. A Polgári Törvénykönyv 2119. § (1) bekezdése nem alkalmazandó.

4.7.      Az eladó által a vásárlónak nyújtott árukra vonatkozó esetleges kedvezmények kölcsönösen nem kombinálhatók.

4.8.      Amennyiben ezt az üzleti gyakorlatban megszokott vagy általánosan kötelező érvényű jogszabályok írják elő, az eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről adóokmányt - számlát - állít ki a vásárló részére. Az eladó ÁFA-köteles adóalany. Az adóokmányt - számlát - az eladó az áru kifizetése után elektronikus formában állítja ki és küldi el a vásárló e-mail címére.

4.9.      A számlanyilvántartási kötelezettségről szóló törvény értelmében az eladó köteles elismervényt kiállítani a vásárló részére. Ezzel egyidejűleg köteles a bevételről online adatszolgáltatást nyújtani az adóhivatal felé; műszaki hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

5.       ELÁLLÁS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL

5.1.      A vásárló tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. §-a értelmében többek között nem jogosult elállni olyan árura vonatkozó adásvételi szerződéstől, amely áru a vásárló kívánságára vagy személyes igényeinek megfelelően lett módosítva, olyan áru szállítására vonatkozó szerződéstől, amely áru romlandó, olyan áru szállítására vonatkozó szerződéstől, amely a szállítás teljesítése után más áruval visszavonhatatlanul összekeveredett, olyan lezárt csomagolásban szállított árura vonatkozó adásvételi szerződéstől, amelyet a fogyasztó a csomagolásból kivett és higiéniai okok miatt már nem visszaadható, valamint hang- és videofelvételek és számítógépes programok szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől, ha megsérti az áru eredeti csomagolását.

5.2.      A szerződési feltételek 5.1. cikkében nem szereplő és más, a szerződéstől való elállást kizáró esetek kivételével a vásárló a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdése értelmében jogosult az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül elállni a szerződéstől, miközben ha az adásvételi szerződés tárgya több fajta vagy több részletben szállított áru, ez az elállási határidő az utolsó áruszállítmány átvételétől számítandó. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül kell elküldeni az eladónak. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vásárló használhatja az eladó által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványt, amely a szerződési feltételek mellékletét képezi. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vásárló többek között elküldheti az eladó telephelyének címére vagy az eladó e-mail címére: info@ecstore.hu.

5.3.      A szerződési feltételek 5.2. cikke szerinti szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződés kezdetétől fogva megszűntnek minősül. Az árut a vásárló a szerződéstől való elállás kézbesítésétől számított tizennégy (14) napon belül köteles visszaszolgáltatni az eladónak. Amennyiben a vásárló eláll a szerződéstől, a vásárló viseli az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket még akkor is, ha az árut jellegéből adódóan nem lehet rendes postai úton visszaküldeni.

5.4.      A szerződési feltételek 5.2. cikke szerinti szerződéstől való elállás esetén az eladó köteles a vásárló szerződéstől való elállását követő tizennégy (14) napon belül visszatéríteni a vásárlótól átvett pénzösszeget, mégpedig azonos fizetési módot alkalmazva, mint ahogyan azt a vásárlótól átvette. Az eladó úgyszintén jogosult a vásárló teljesítésének visszatérítésére már az áru visszaszolgáltatásakor vagy más módot alkalmazva, amennyiben ehhez a vásárló hozzájárul, és a vásárlónak ebből eredően nem keletkeznek további költségei. Ha a vásárló eláll a szerződéstől, az eladó nem köteles visszafizetni az átvett pénzösszeget az áru vásárló általi visszaszolgáltatása előtt vagy az előtt, hogy az áru visszaküldését az eladó felé bizonyítja.

5.5.      Az eladó jogosult az árun keletkezett sérülésekért egyoldalúan kártérítést felszámolni a vásárló vételárvisszatérítési jogával szemben.

5.6.      Azon esetekben, amikor a vásárló a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdése értelmében jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, az eladó is bármikor - egészen az áru vásárló általi átvételéig - jogosult elállni az adásvételi szerződéstől. Ebben az esetben az eladó haladéktalanul visszatéríti a vételárat a vásárlónak, mégpedig a vásárló által megadott bankszámlára történő készpénzmentes utalással.

5.7.      Amennyiben a vásárló az áruval együtt ajándékot kapott, az eladó és a vásárló közti ajándékozási szerződés bontó feltétellel jött létre, miszerint ha a vásárló áll el az adásvételi szerződéstől, az erre az ajándékra vonatkozó ajándékozási szerződés hatályát veszíti, és a vásárló köteles az áruval együtt az ajándékot is visszaszolgáltatni.

6.       AZ ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁTADÁSA

6.1.      Amennyiben a szállítási mód a vásárló egyéni igényei alapján kerül megállapításra, az ilyen szállítási móddal kapcsolatos kockázatot és az esetlegesen utólag felmerülő költségeket a vásárló viseli.

6.2.      Ha az eladó az adásvételi szerződés szerint az áru kiszállítását a vásárló által a rendelésben megadott helyen köteles teljesíteni, a vásárló köteles az árut a kiszállításkor átvenni.

6.3.      Abban az esetben, ha a vásárló oldalán felmerülő okok miatt az árut ismételten vagy a rendelésben meghatározott szállítási módtól eltérő módon kell kiszállítani, a vásárló köteles megtéríteni az ismételt kiszállításból, ill. a más szállítási módból eredő költségeket.

6.4.      A vásárló köteles az áru fuvarozótól történő átvételekor ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és ha bármilyen hibát észlel, ezt haladéktalanul jeleznie kell a fuvarozó felé. Ha a csomagoláson jogosulatlan szállítmányba történő behatolás jelei észlehetők, a vásárló nem köteles átvenni a szállítmányt a fuvarozótól. Ez a rendelkezés nem érinti a vásárló hibás teljesítésből eredő jogait és a vásárló általánosan kötelező érvényű jogszabályokból eredő egyéb jogait.

6.5.      A felek további, áruszállítással kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az eladó különleges szállítási feltételei is szabályozhatják, amennyiben az eladó közzé tesz ilyeneket.

7.       A HIBÁS TELJESÍTÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

7.1.      A felek hibás teljesítéssel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a vonatkozó, általánosan kötelező érvényű jogszabályok szabályozzák (különösen a Polgári törvénykönyv 1914 – 1925. §-ok, 2099 – 2117. §-ok és a 2161 – 2174. §-ok rendelkezései, valamint a módosított 634/1992 Sb. számú fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései).

7.2.      Az eladó felelősséget vállal a vásárló felé azért, hogy az áru a vásárlónak hibátlanul kézbesítésre kerül Az eladó különösen azért vállal felelősséget a vásárló felé, hogy az áru a vásárló általi átvételkor:

7.2.1. az áru olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekben a felek megállapodtak, és megállapodás hiányában pedig olyan tulajdonságokkal, amelyeket az eladó vagy a gyártó leírt, vagy amelyeket a vásárló jogosan elvárhat tekintettel az áru jellegére, valamint az általuk közölt hirdetések alapján,

7.2.2. az áru alkalmas arra a rendeltetés szerinti célra, amelyet az eladó feltüntetett, vagy amire az adott fajta árut általában használják,

7.2.3. az áru minősége vagy kivitelezése megfelel a szerződéses mintának vagy modellnek, amennyiben a minőség és a kivitelezés meghatározására szerződéses minta vagy modell szerint került sor,

7.2.4. az áru megfelelő mennyiségű, méretű vagy tömegű és

7.2.5. az áru megfelel a jogszabályok követelményeinek.

7.3.      Ha a hiba a kézbesítéstől számított 12 hónapon belül merül fel, az áru már a kézbesítés időpontjában hibásnak minősül.

7.4.      Az eladó hibás teljesítésre vonatkozó kötelezettségei legalább olyan mértékben állnak fenn, mint a gyártó hibás teljesítésére vonatkozó kötelezettségei. Egyébiránt a vásárló a fogyasztói cikken előforduló hibákkal kapcsolatos termékszavatossági jogát az áru átvételétől számított huszonnégy hónapon belül érvényesítheti. Ha az eladásra kerülő árun, annak csomagolásán, az árut kísérő útmutatóban, az áruval összefüggő reklámban feltüntetik a termékszavatossági időt, a minőségi jótállásra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.  A minőségi jótállás által az eladó vállalja, hogy az áru egy bizonyos ideig alkalmas lesz a szokásos rendeltetésszerű használatra, vagy megőrzi szokásos tulajdonságait.  Ha a vásárló az áru hibájából adódóan jogos kifogással él az eladó felé, a hibás teljesítésből eredő jogok és a jótállási idő gyakorlásának elévülési idejébe nem számít bele az az idő, amely alatt a vásárló a hibás árut nem tudta használni.

7.5.      A jelen szerződési feltételek 7.4. cikkének rendelkezései nem vonatkoznak olyan hiba miatt leszállított árú árura, amelynél az alacsonyabb ár az adott hiba miatt került megállapításra, a szokásos használat során elhasználódott árura, használt árunál a használat vagy elhasználódás mértékével arányos hibára, amely az áru vásárló általi átvételekor már létezett, vagy amennyiben ez az áru természetéből következik.  A vásárlót nem illetik meg a hibás teljesítésből eredő jogok, ha a vásárlónak az áru átvétele előtt tudomása volt a hibáról, vagy a hibát maga a vásárló okozta.

7.6.      A vásárló a hibás teljesítésből eredő jogait az eladónál érvényesíti. Viszont ha az eladó a hibás teljesítésből eredő jogok terjedelmével kapcsolatos igazolásában (a Polgári Törvénykönyv 2166. §-a értelmében) a kijavításra más személyt jelölt meg, aki az eladó címén vagy a vásárlóhoz közelebbi helyen üzemel, a vásárló annál érvényesíti jogát a kijavításra, aki megjelölésre került a kijavításra. Azon esetek kivételével, amikor az előző mondat szerint a kijavításra más személy lett megjelölve, az eladó köteles bármelyik fióküzemében elfogadni a reklamációt, ahol a reklamáció elfogadása tekintettel a termékkínálatra és a kínált szolgáltatásokra lehetséges, esetlegesen székhelyén vagy vállalkozása helyén is. Az eladó köteles írásos igazolást kiállítani a vásárlónak arról, hogy a vásárló mikor érvényesítette a jogát, mi a panasz tartalma, és milyen módon kívánja a vásárló a panaszt kezeltetni; valamint igazolást a panasz kezelésének időpontjáról és módjáról, beleértve a kijavítás elvégzéséről és időtartamáról szóló igazolást is, esetlegesen a panasz visszautasításának indoklását. Ez a kötelezettség érvényes más, az eladó által kijavítás elvégzésére megjelölt személyekre is.

7.7.      A vásárló a hibás teljesítésből eredő jogait különösen személyesen a Tř. T. G. Masaryka 43, 473 01 Nový Bor címen érvényesítheti, telefonon a +420 775 141 549 telefonszámon vagy az info@ecstore.hu e-mail címen.

7.8.      A vásárló a hiba bejelentésekor vagy haladéktalanul a hiba bejelentése után megjelöli a hibás teljesítés általa igényelt kezelési módját. A vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra csak az eladó beleegyezésével térhet át; ez nem érvényes abban az esetben, ha a vásárló az áru kijavítását igényelte, viszont ez lehetetlennek bizonyul.

7.9.      Amennyiben az áru tulajdonságai nem felelnek meg a szerződési feltételek 7.2. cikkében foglaltaknak, a vásárló új, hibátlan áru kiszállítását igényelheti, kivéve, ha ez a hiba jellegéből adódóan nem ésszerű, de ha a hiba csak az áru alkatrészére vonatkozik, a vásárló jogosult igényelni csak az alkatrész cseréjét; ha ez nem lehetséges, elállhat a szerződéstől. Viszont ha ez, tekintettel a hiba jellegére, nem arányos, különösen ha a hiba haladéktalanul elhárítható, a vásárló a hiba ingyenes elhárítására jogosult. Az új árura vagy az alkatrészcserére való jog akkor is megilleti a vásárlót, ha a hiba elhárítható ugyan, de az árut a javítás után ismételten fellépő vagy nagyobb számú hiba előfordulása következtében rendesen nem használhatja. Ilyen esetben a vásárló a szerződéstől való elállásra is jogosult. Ha a vásárló nem áll el a szerződéstől és nem érvényesíti jogát új, hibátlan árura cserélésre, alkatrészcserére vagy az áru kijavítására, arányos vételárcsökkentést igényelhet. A vásárló abban az esetben is jogosult a vételár arányos csökkentésére, ha az eladó nem képes új, hibátlan árut szolgáltatni, nem tudja biztosítani az áru alkatrészcseréjét vagy az áru javítását, és úgyszintén akkor is, ha az eladó a panaszt nem orvosolja méltányos időben, vagy ha az orvoslás a vásárlónak jelentős nehézségeket okozna.

7.10.  A Polgári Törvénykönyv 1923. §-a szerinti jogosultat megilleti a jogérvényesítéssel kapcsolatban ténylegesen felmerülő költségek megtérítési joga is. Ha viszont a költségtérítési jogával a hibabejelentési kötelezettség határideje utáni egy hónapon belül nem él, a bíróság a jogot nem ítéli oda, ha az eladó kifogásolja a költségtérítési jog nem kellő időben történő érvényesítését.

7.11.  A felek az eladó hibás teljesítésével összefüggő egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó panaszkezelési rendje szabályozhatja.

8.       A SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1.      Az áru tulajdonjoga a teljes vételár kifizetésével száll át a vásárlóra.

8.2.      Az eladót a vásárlóval való viszonyában semmilyen, a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdése e) pontja szerinti magatartási kódex nem kötelezi.

8.3.      A fogyasztók panaszainak kezelését az eladó a következő e-mail címen biztosítja: info@ecstore.hu. A vásárló panaszának elintézéséről az eladó tájékoztatást küld a vásárló e-mail címére.

8.4.      Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésében illetékes szerv: Česká obchodní inspekce, székhely: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Cg.: 000 20 869, weboldal: https://adr.coi.cz/cs.  A http://ec.europa.eu/consumers/odr internet címen található, jogviták rendezésére kialakított online felület az adásvételi szerződésből eredő, az eladó és a vásárló közti jogviták rendezését szolgálja.

8.5.      Az Európai Fogyasztási Központ Cseh Köztársaság, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internet cím: http://www.evropskyspotrebitel.cz az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU 2013. május 21-én kelt fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló rendelete alapján működő kapcsolattartó pont.

8.6.      Az eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult termékértékesítésre. A kereskedelmi engedélyes vállalkozók ellenőrzését az illetékes engedélyeztetési hivatal végzi hatásköre keretén belül. Az adatvédelem felügyeletét az Országos Adatvédelmi Hivatal (Úřad pro ochranu osobních údajů) végzi. A Cseh Kereskedelmi Felügyelet (Česká obchodní inspekce) többek között meghatározott terjedelemben ellenőrzi a fogyasztóvédelemről szóló módosított 634/1992 Sb. számú törvény betartását.

8.7.      A vásárló ezennel magára vállalja a körülmények változásának kockázatát a polgári törvénykönyv 1765. § (2) bekezdése értelmében.

9.       ADATVÉDELEM

9.1.      Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban „GDPR rendelet”) 13. cikkének értelmében az eladó a vásárlóval szembeni tájékoztatási kötelezettségét a vásárló személyes adatainak kezelését illetőleg, amelyre az adásvételi szerződés teljesítése, az adásvételi szerződésről szóló tárgyalások levezetése és közjogi kötelezettségei teljesítése céljából történik, külön dokumentumban szabályozza.

10.    REKLÁMÜZENETEK KÜLDÉSE ÉS SÜTIK TÁROLÁSA

10.1.  A vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az eladó reklámüzenetek küldjön a vásárló e-mail címére vagy telefonszámára a módosított 480/2004. Sb. számú, az információs társadalom bizonyos szolgáltatásairól, valamint néhány törvény módosításáról szóló törvény (az információs társadalom bizonyos szolgáltatásairól szóló törvény) 7. § (2) bekezdése értelmében. A GDPR rendelet 13. cikkének értelmében az eladó a vásárlóval szembeni tájékoztatási kötelezettségét a vásárló személyes adatainak kezelését illetőleg, amelyre reklámüzenetek küldése céljából kerül sor, külön dokumentumban szabályozza.

10.2.  A vásárló hozzájárul az ún. sütik tárolásához a számítógépén. Amennyiben a weboldalon a vásárlás megvalósítható és az eladó adásvételi szerződésből eredő kötelezettségei teljesíthetők anélkül, hogy szükség lenne az ún. sütik tárolására a vásárló számítógépén, a vásárló az előző mondat szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

11.     KÉZBESÍTÉS

11.1.  A vásárló esetében a kézbesítéshez a vásárló e-mail címe használható.

12.    ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1.  Ha az adásvételi szerződéssel létrejött jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy a viszonyra a cseh jog az irányadó. Az előző mondat szerinti jogmegválasztás nem érinti a fogyasztónak minősülő vásárló védelmét, amelyet a jogrend azon rendeletei biztosítanak számára, amelyektől a szerződés nem térhet el, és amelyet jogmegválasztás hiányában alkalmaznának a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) (Róma I.) 6. cikkének (1) bekezdése értelmében.

12.2.  Ha a szerződési feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy ilyenné válik, az érvénytelen rendelkezések helyébe az a rendelkezés lép, amely értelme leginkább megközelíti az érvénytelen rendelkezés értelmét. Egy rendelkezés érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

12.3.  Az adásvételi szerződést a szerződési feltételekkel együtt az eladó elektronikus formában archiválja és nem hozzáférhető.

12.4.  A szerződési feltételek mellékletét képezi az adásvételi szerződéstől való elállás formanyomtatványa.

12.5.  Az eladó elérhetőségei: kézbesítési cím: ECstore – Jakub Měkota, Tř. T. G. Masaryka 43, Nový Bor, 473 01, Csehország, e-mail cím: info@ecstore.hu, telefonszám: +420 775 141 549.

 

Kelt: 2021. 7. 29., Nový Bor       

 

Cookie-beállítások
Cookie-k

Webhelyünkön sütiket (cookie-kat), pixeleket és egyéb technológiákat (továbbiakban: „sütik”) alkalmazunk. A feltétlenül szükséges (technikai) sütiket azért használjuk, hogy böngészni és vásárolni tudjon webhelyükön. Jóváhagyásával szeretnénk aktiválni a teljesítmény-, funkcionális- és a marketinghez használt sütiket annak érdekében, hogy felhasználói élményét javítsuk webhelyünkön, és hogy az Ön számára releváns termékeket, illetve szolgáltatásokat jelenítsünk meg. Ezeket bármikor módosíthatja Preferencia központunkban („Beállítások módosítása” menüpont alatt).

Beállítások Ok, egyetértek
×
Cookie-beállítások

A sütik kis fájlok, amelyeket a webhelyek (beleértve a miénket is) tárolnak az Ön webböngészőjében. Ezen fájlok tartalmát az Ön böngészője és szervereink, illetve partnereink szerverei cserélik ki. Néhány sütire szükségünk van a weboldal megfelelő működéséhez, néhányra marketing és statisztikai elemzéshez. Itt állíthatja be, hogy mely sütiket tudjuk használni.

Szükséges sütik
Szükséges sütik
Ezek olyan technikai fájlok, amelyek szükségesek webhelyünk megfelelő működéséhez és minden funkciójához. Többek között a termékek bevásárlókosárban való tárolására, kérésre termékek megjelenítésére, szűrők, személyes beállítások ellenőrzésére, valamint a cookie-k használatához való hozzájárulás beállítására szolgálnak. Ezekhez a cookie-khoz nincs szükség az Ön hozzájárulására, és nem távolíthatók el.
A következő funkciókat érinti:
  • Konfigurációs cookie-k
Analitikai sütik
Ki Tovább
Analitikai sütik
Az analitikai cookie-k lehetővé teszik webhelyünk és hirdetési kampányaink teljesítményének mérését. Ezek a webhelyünk látogatásainak számának és látogatási forrásainak meghatározására szolgálnak. Az ezen cookie-kon keresztül megszerzett adatokat összefoglaló módon, weboldalunk meghatározott felhasználóira mutató azonosítók használata nélkül dolgozzuk fel. Ha kikapcsolja az analitikai cookie-k használatát a látogatásával kapcsolatban, elveszítjük a teljesítmény elemzésének és a tevékenységeink optimalizálásának lehetőségét.
A következő funkciókat érinti:
  • Google Analytics – Analytics forgalom
Személyre szabott sütik
Ki Tovább
Személyre szabott sütik
Cookie-kat és egyéb technológiákat is használunk, hogy ügyfeleink igényeihez és érdekeihez igazítsuk üzletünket, és kivételes vásárlási élményt biztosítsunk. A személyre szabott cookie-k használatával elkerülhetjük a nem kívánt információk magyarázatát, például a nem megfelelő termékajánlatokat vagy a haszontalan speciális ajánlatokat. Ezen túlmenően a személyre szabott cookie-k használata lehetővé teszi számunkra, hogy további szolgáltatásokat kínáljunk, például az Ön igényeire szabott termékajánlatokat.
Marketing sütik
Ki Tovább
Marketing sütik
Mi (hirdetőpartnereink) marketing (reklám) sütiket használunk annak érdekében, hogy megfelelő tartalmat vagy hirdetéseket jeleníthessünk meg weboldalunkon és harmadik felek weboldalain. Ennek köszönhetően az Ön érdeklődési köre alapján profilokat tudunk létrehozni, úgynevezett álnevesített profilokat. Ezen információk alapján általában nem lehet azonnal azonosítani Önt, mert csak álnevű adatokat használnak fel. Ha nem ért egyet, nem kap az érdeklődési körének megfelelő tartalmat és hirdetéseket.
A következő funkciókat érinti:
  • Google Ads